خانه / پرورش زنبور عسل (صفحه 8)

پرورش زنبور عسل

مدیریت صحیح در پرورش زنبور عسل

موفقیت درامر پرورش زنبورعسل بستگی به دانش و اطلاعات کافی در مورد سازمان کندو، رشد ورفتار زنبوران در رابطه با محیط دارد.محیط خارجی در فصول و ماههای سال در حال تغییر بوده و شهد و گرده گل در منطقه تابع ...

ادامه مطلب »