خانه / پرورش زنبور عسل (صفحه 4)

پرورش زنبور عسل

نحوه ی طبقه گذاری کندوهای زنبورعسل

شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس: نحوه ی طبقه گذاری کندوهای زنبورعسل اصولا” طبقه گذاری برای کندوها به پنج منظور صورت می گیرد. 1-      جهت افزایش جمعیت کندو 2-      جهت ذخیره عسل و عسلگیری 3-      جهت تقسیم کندو 4-      جهت ادغام ...

ادامه مطلب »

زنبور پاکتی package bees

 شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس : زنبورپاکتی   package bees یکی از رشته تولیدی در صنعت زنبورداری در بعضی از کشور های خارجی خصوصا” در امریکای شمالی تولید زنبور پاکتی مرسوم است.دراین رشته تولیدی معمولا پرورش زنبور وپرورش ملکه همزمان و ...

ادامه مطلب »

نکات مهم در اولین بازدید بهاری کندوها

شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس : سه  نکته مهم در اولین بازدید بهاری کندوها 1- ملكه ها باید همیشه شماره گذاری باشند ودر اولین بازدید بهاری از داخل کندوها حتما از زنده بودن ملکه مطمئن شوید لازم نیست که خود ...

ادامه مطلب »

موقعیت کلنی در زنبورستان

شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس : موقعيت كلني در زنبورستان یک مکان خوب برای زنبورداری باید متناسب با نیازهای زنبورها و تأمین کننده آرامش و راحتی زنبوردار باشد. برای جلوگیری از اضطراب زنبورها یک مکان خوب جایی است که از ...

ادامه مطلب »

تغذیه بچه کندو

شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس :  تغذيه بچه كندو كلني هاي بچه كندو جداي از آنكا با چه روشي ايجاد شده باشند معمولا از لحاظ ذخاير گرده و عسل فقير خواهند بود زيرا بر هم خوردن تعادل جمعيت در اثر ...

ادامه مطلب »

تشکیل کلنیهای قوی

شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس : تشکیل کلنیهای قوی از طریق برداشت کامل شان های حاوی تخم و لارو زنبورها : اگر تمامی شان های حاوی تخم و لارو سربسته  زنبورها را از داخل کلنی آنها بیرون بکشید باعث ضعیف ...

ادامه مطلب »

انتخاب ژنتیکی در صفات اقتصادی زنبور عسل

شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس  : انتخاب ژنتیکی در صفات اقتصادی زنبور عسل در این مقاله به بررسی انتخاب ژنتیکی و صفات زنبور عسل می پردازیم که چه صفاتی به ملکه و چه صفاتی به کل کلنی داده می شود ...

ادامه مطلب »

دوره تكاملي رشد سه گروه زنبورعسل

 شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس :  دوره تكاملي رشد سه گروه زنبورعسل دوره رشد نوزاد زنبورعسل از مرحله تخم يك روزه تا رسيدن به مرحله حشره كامل داراي سه مرحله به شرح زير است: مرحله تخم: نوزاد زنبورعسل در سه ...

ادامه مطلب »